Obec- pozvánka na zasedání zastupitelstva obce dne 28.2.2023

POZVÁNKA na zasedání zastupitelstva obce dne 28.2.2023 od 19 hodin na obecním úřadě Sousedovice Program: 1) Zpráva o přezkumu hospodaření obce za rok 2022 2) Kupní smlouva- pozemky Smiradice ( p. Hejtmánek)3) Dotace -hasičské auto- specifikace vozidla4) Dotace FVE- výpočty instalace FVE5) Přeložka vodovodu – Hangár Strakonice6) Vyčíslení finanční dar DKS- na obyvatele za rok ČÍST DÁL ….

Obec- pozvánka na zasedání zastupitelstva obce 21.12.2022

POZVÁNKA na zasedání zastupitelstva obce dne 21.12.2022 od 19 hodin na obecním úřadě Sousedovice Program: 1)  Zahájení2)  Volba ověřovatelů3)  Kontrola usnesení4)  Schválení rozpočtu na rok 20235)  Zveřejněný záměr- prodej části pozemku 1029/1 k.ú. Sousedovice6)  Rozpočtové změny 15,16,17/20227)  Návrh smlouva o sml. budoucí VB – „Sousedovice-nové OM- řadovky“8)  Žádost Mikas L- prodej části pozemku č. 17/2 ČÍST DÁL ….

Obec-pozvánka na zasedání zastupitelstva obce 29.11.2022

POZVÁNKA na zasedání zastupitelstva obce dne 29.11.2022 od 19 hodin na obecním úřadě Sousedovice Program: 1)  Zahájení2)  Volba ověřovatelů3)  Kontrola usnesení4)  Návrh rozpočtu na rok 20235) Schválení výsledku VŘ- Demolice budovy v obci Sousedovice6) MěÚ Strakonice- Veřejnoprávní smlouva- přestupky7) Žádost p. Veselá- odkoupení části pozemku parc. č. 1029/1 k.ú. Sousedovice8) ROS ST- Informace úprava cen za ČÍST DÁL ….