Poplatek za komunální odpad a za psa v roce 2022

Oznamujeme občanům, že se v úterý 18.1.2022 od 18:00 do 20:00 hodina ve čtvrtek 20.1.2022 od 18:00 do 20:00 hodinbudou vybírat poplatky za komunální odpad. Dle schválené vyhlášky č. 4/2021 je výše poplatkuza komunální odpad ve výši: 500Kč/ 1 osoba/ rok 2022 Svoz odpadů je stanoven 1 x za 14 dní každý sudý pátek(zahájení od 14.1.2022) ČÍST DÁL ….

Informace- dotační program Nová zelená úsporám pro bytové domy

Odstartovala nová etapa dotačního programu Nová zelená úsporám pro bytové domy Program Nová zelená úsporám přichází s novým konceptem, kterým se snaží být zase o něco zajímavějším, přehlednějším a přístupnějším většímu okruhu žadatelů. Jednou z hlavních novinek je, že program je určený pro celý bytový segment, nejen pro rodinné domy, ale nově též pro bytové domy po ČÍST DÁL ….

EG.D- Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí (pozemků) na potřebu ořezu, příp. odstranění dřevin

EG.D- Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí (pozemků) na potřebu ořezu, příp. odstranění dřevin Vážení vlastníci a uživatelé pozemků,dovolte, abychom vás upozornili na nutnost dodržení zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon) a povinnosti, které z něj plynou. Na základě tohoto zákona a dle platných norem (PNE 33 0000-6, PNE 33 3300, PNE 33 3301, PNE 33 ČÍST DÁL ….

Publicita projektu- Výstavba sběrného dvora v obci Sousedovice

Publicita projektu- Výstavba sběrného dvora v obci Sousedovice Akce: „Výstavba sběrného dvora v obci Sousedovice“ byla podpořena z rozpočtu Jihočeského kraje v roce 2021. Realizace akce od 7.7.2021 do 30.11.2021. Poskytnutá dotace JčK ve výši 300.000Kč, celkem akce ve výši 949.961,32Kč s DPH Zveřejněno do 6.12. 2022