EON- Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie v části obce Sousedovice 15.2.2023

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energieZ důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy – rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací – bude přerušena dodávka elektrické energie: Dne 15.02.2023 od 11:30 do 15.02.2023 13:00 hodinObec Sousedovice, Část obce SousedoviceVypnutá oblast:Sousedovice – horní část obce nad domovem seniorů od čp.35 včetně mimo nových RD nad trafostanicí.Společnost EG.D, ČÍST DÁL ….

JčK- Informace k prodloužení dočasné ochrany pro uprchlíky

Informace k prodloužení dočasné ochrany jsou na webu Ministerstva vnitra https://www.mvcr.cz/docDetail.aspx?docid=22368652&doctype=ART&utm_source=ecomail&utm_campaign=2023_01_20_infoservis&utm_medium=email&utm_term=56804&ecmid=23531#Zakladni_informace_-_podbod_3 a jsou zveřejněny také na webu Jihočeského kraje Zveřejněno do 31.3. 2023

Oznámení- poplatky za odpad a psa na rok 2023

Oznamujeme občanům, že se v úterý 24.1.2023 od 18:00 do 20:00 hodin a ve čtvrtek 26.1.2023 od 18:00 do 20:00 hodinbudou vybírat na OÚ poplatky za komunální odpad. Dle schválené vyhlášky č. 4/2021 je výše poplatku za komunální odpad ve výši: 500Kč/ 1 osoba/ rok 2023 Svoz odpadů je stanoven 1 x za 14 dní každý ČÍST DÁL ….

Tříkrálová sbírka v obci Sousedovice a místní části Smiradice

V Sobotu 7.1.2023 proběhla Tříkrálová sbírka v obci Sousedovice a místní části Smiradice.Celkem bylo vybráno 8.379,-Kč. Všem občanům velice děkujeme za přispění.Děkujeme dětem ( Radim Janda, Kateřina Jenešová, Jakub Hájek) a paní Hájkové za jejich ochotu při konání Tříkrálové sbírky. Zveřejněno do 31.3. 2023

Volba Prezidenta republiky konané ve dnech 13.-14.ledna 2023 a případné 2 kolo ve dnech 27.-28.ledna 2023

O z n á m e n í o době konání voleb Prezidenta republiky  Volby Prezidenta republiky  se uskuteční: 1 kolo- v   pátek   dne  13. ledna 2023- od  14 : 00 hodin  do  22 : 00 hodin,               v   sobotu  dne  14.ledna 2023- od  8 : 00 hodin do  14 : 00 hodin 2 kolo- v   ČÍST DÁL ….

FÚ- Informace k dani z nemovitosti 2023

Informace k dani z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2023 pro obec: S O U S E D O V I C E údaje k dani z pozemků katastrální území (k. ú.) kód k.ú. prům. cena zem. půdy (Kč/m2) zjednodušená evidence pozemků Sousedovice 752517 6,38 není Smiradice 752509 4,03 není Koeficient pro stavební pozemky (F) je stanoven ze zákona na celém ČÍST DÁL ….