Tůně Sousedovice- publicita projektu

Projekt- Tůně Sousedovice je financován Evropskou unií. Termín realizace projektu je 09/2023-02/2024.Cílem projektu je výstavba tůní v k.ú. Sousedovice. Budou vybudovány tůně různých velikostí za účelem vytvoření přírodě blízkých tůní, které zadržením vody v krajině přispějí ke zmírnění dopadů změn klimatu.

KÚ JčK-Opatření obecné povahy č. 1/2024/OZZL

KÚ JčK povoluje podle ustanovení § 56 odst. 1 a odst. 2 písm. a), b) a c) ZOPK v zájmu ochrany volně žijících živočichů, v zájmu prevence závažných škod zejména na dobytku a ostatních typech majetku a v zájmu veřejného zdraví nebo veřejné bezpečnosti, výjimku ze základních podmínek ochrany dle § 50 odst. 1 a ČÍST DÁL ….

KÚ JčK-Opatření obecné povahy č.2/2023/OZZL- odchylný postup pro usmrcování kormorána velkého

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 2/2023/OZZLKrajský úřad Jihočeský kraj jako příslušný správní orgán podle ustanovení § 77a odst. 5 písm. f) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOPK“), v souladu s ustanovením § 5b odst. 4 ZOPK a § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní ČÍST DÁL ….

Oznámení-platba poplatku za odpady na rok 2024

Oznamujeme občanům, že se v úterý 23.1.2024 od 18:00 do 20:00 hodin a ve čtvrtek 25.1.2024 od 18:00 do 20:00 hodinbudou vybírat na OÚ poplatky za komunální odpad. Nebo je možné poplatek uhradit v průběhu ledna na obecním úřadě v úředních hodinách. Dle schváleného Dodatku č.1/2023 vyhlášky č. 4/2021 je výše poplatku za komunální odpad ve ČÍST DÁL ….