Poplatek za komunální odpad a za psa v roce 2022

Oznamujeme občanům, že se v úterý 18.1.2022 od 18:00 do 20:00 hodina ve čtvrtek 20.1.2022 od 18:00 do 20:00 hodinbudou vybírat poplatky za komunální odpad. Dle schválené vyhlášky č. 4/2021 je výše poplatkuza komunální odpad ve výši: 500Kč/ 1 osoba/ rok 2022 Svoz odpadů je stanoven 1 x za 14 dní každý sudý pátek(zahájení od 14.1.2022) ČÍST DÁL ….

Informace- dotační program Nová zelená úsporám pro bytové domy

Odstartovala nová etapa dotačního programu Nová zelená úsporám pro bytové domy Program Nová zelená úsporám přichází s novým konceptem, kterým se snaží být zase o něco zajímavějším, přehlednějším a přístupnějším většímu okruhu žadatelů. Jednou z hlavních novinek je, že program je určený pro celý bytový segment, nejen pro rodinné domy, ale nově též pro bytové domy po ČÍST DÁL ….

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2022

Tříkráloví koledníci přijdou k Vám od 1.1.2022 do 16.1.2022. Za Vaše příspěvky zakoupí automobil pro terénní sociální služby poskytované Charitou Strakonice. Tříkrálovou sbírku můžete podpořit i bezhotovostním darem na účet: 66008822/0800, variabilní symbol Charity Strakonice je 777925001. Děkujeme Zveřejněno do 17.1. 2021

Publicita projektu- Výstavba sběrného dvora v obci Sousedovice

Publicita projektu- Výstavba sběrného dvora v obci Sousedovice Akce: „Výstavba sběrného dvora v obci Sousedovice“ byla podpořena z rozpočtu Jihočeského kraje v roce 2021. Realizace akce od 7.7.2021 do 30.11.2021. Poskytnutá dotace JčK ve výši 300.000Kč, celkem akce ve výši 949.961,32Kč s DPH Zveřejněno do 6.12. 2022

Nařízení státní veterinární správy

Nařízení státní veterinární správy- mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy- vysoce patogenní influenzy ptáků ( ptačí chřipky) na území ČR NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVYÚstřední veterinární správa Státní veterinární správy jako místně a věcně příslušný správní orgán podle ustanovení § 48 odst. 1 písm. c) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o ČÍST DÁL ….

EGD- Odorizace plynu ve dnech 22.-26. listopadu 2021

Ve dnech 22. – 26. listopadu 2021 bude v Jihočeském kraji a okrese Pelhřimov probíhat nárazová odorizace plynu. Dodávku plynu to nijak neomezí, jen prosím počítejte s případným zvýšeným zápachem plynu. Odorizace nám tak pomůže odhalit i nejmenší netěsnosti v plynových rozvodech a zajistit větší bezpečnost v distribuční síti Zveřejněno do 27.11. 2021

E.ON- Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie Smiradice dne 1.12.2021

Distributor EG.D a.s. plánuje úpravy, opravy nebo vylepšení vylepšení elektrického vedení, a proto bude muset na nezbytně dlouhou dobu přerušit dodávku elektřiny do odběrných míst, která jsme vypsali v tabulce níž.Aktuální termíny a časy přerušení doporučujeme sledovat na www.egd.cz, případně telefonicky na Poruchové službě 800 22 55 77. V průběhu prací může dojít ke změně. ČÍST DÁL ….