Tůně Sousedovice- publicita projektu

Projekt- Tůně Sousedovice je financován Evropskou unií. Termín realizace projektu je 09/2023-02/2024.Cílem projektu je výstavba tůní v k.ú. Sousedovice. Budou vybudovány tůně různých velikostí za účelem vytvoření přírodě blízkých tůní, které zadržením vody v krajině přispějí ke zmírnění dopadů změn klimatu.

Obecní ples 22.3.2024

Obec Sousedovice pořádá již 8. Obecní ples, který se bude konat v pátek 22.3.2024 od 20hodin v sále kulturního zařízení Sousedovice. Předtančení: CTS Sluníčko-Sunny Dance Strakonice, Latinskoamerický tanec. Hraje kapela SCÉNA. Vstupné 250Kč. Předprodej vstupenek je zahájen od 20.2.2024 na Obecním úřadě. Zveřejněno do 23.3. 2024

FOTO- Masopust 3.2.2024

Masopustní období začíná od svátku Tří králů (6. ledna) a končí v úterý o půlnoci před Škaredou středou, přesně 40 dnů před Květnou nedělí. Je čas se pořádně pobavit, najíst a napít, než přijde šestitýdenní půst, kdy se křesťané připravují na Velikonoce. Masopustní průvod se v naší obci uskutečnil v sobotu 3.2.2024. Sraz masek byl ČÍST DÁL ….

Tříkrálová sbírka 6.1.2024

V sobotu 6.1.2024 se konala v obci Sousedovice Tříkrálová sbírka. V naší obci se vybralo celkem 8.494Kč. Děkujeme všem, kteří jste podpořili Tříkrálovou sbírku.Děkujeme také paní Šímové Janě a hlavně dětem ( Lancová Terezka, Nováková Emička, Nelinka Květoňová a Eliška Květoňová) , které chodily za Tři krále.

KÚ JčK-Veřejná vyhláška- 4a. aktualizace Zásad územního rozvoje JčK, informace o jejím obsahu a místě zveřejnění

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKAOznámení o vydání 4a. aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje, informace o jejím obsahu a místě zveřejnění dokumentaceKrajský úřad Jihočeského kraje, odbor regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu (dále jen „krajský úřad“), jako orgán příslušný dle § 334a zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších právních předpisů, ve vazbě na § ČÍST DÁL ….