Publicita projektu- Obnova kanalizačního řadu v obci Sousedovice- po realizaci

Obec Sousedovice obdržela neinvestiční dotaci od KÚ JčK Č. Budějovice na akci- „Obnova kanalizačního řadu v obci Sousedovice“ v rámci programu Podpora výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury -1.výzva pro rok 2022. Celkové náklady jsou ve výši 735.160,35Kč bez DPH, celkem 889.544,02Kč s DPH, dotace poskytnutá od KÚ JčK je ve výši 550.000,-Kč,

Publicita projektu- Výstavba sběrného dvora v obci Sousedovice

Publicita projektu- Výstavba sběrného dvora v obci Sousedovice Akce: „Výstavba sběrného dvora v obci Sousedovice“ byla podpořena z rozpočtu Jihočeského kraje v roce 2021. Realizace akce od 7.7.2021 do 30.11.2021. Poskytnutá dotace JčK ve výši 300.000Kč, celkem akce ve výši 949.961,32Kč s DPH Zveřejněno do 6.12. 2022