Stědrý den ve Smiradicích

Na Štědrý den jsme se opět sešli u ohníčku na návsi ve Smiradicích, abychom tak završili předchozí čtyři adventní neděle, které jsme řádně oslavili a užili si program každé z nich. Náš Štědrý den jsme zahájili koncertem Marcely Koptové, která nám na návsi hrála koledy na klarinet. Všichni jsme si koledy s chutí zazpívali. A ČÍST DÁL ….

Dýňobraní ve Smiradicích 2015

V sobotu 1. 11. 2015 se opět po roce v obci Smiradice konalo Dýňobraní. Program byl bohatý: malování na obličej, vyřezávání dýní, věštění budoucnosti, loutková pohádka pro děti, čarodějnické tanečky, lovení pavouků a spoustu jiného. Určitě každý si našel, co ho bavilo. Akce se protáhla až do večerních hodin. Těšíme se na další ročník.

Čtvrtá adventní neděle ve Smiradicích

Jako obvykle jsme ve Smiradicích zahájili čtvrtou adventní neděli na návsi ohníčkem pro zahřátí. Slavnostně jsme se přivítali a pak jsme si poslechli příběh kapříka Pepíka a po jeho stopách jsme vyrazili v čele s poníkem Jasoněm proti proudu smiradického potoka, který spojuje rybníky, kde kapřík Pepík prožíval svůj osud. Cestou jsme udělali několik zastávek, ČÍST DÁL ….