Oznámení- poplatky za odpad a psa na rok 2023

Oznamujeme občanům, že se v úterý 24.1.2023 od 18:00 do 20:00 hodin a ve čtvrtek 26.1.2023 od 18:00 do 20:00 hodinbudou vybírat na OÚ poplatky za komunální odpad. Dle schválené vyhlášky č. 4/2021 je výše poplatku za komunální odpad ve výši: 500Kč/ 1 osoba/ rok 2023 Svoz odpadů je stanoven 1 x za 14 dní každý ČÍST DÁL ….

Poplatek za komunální odpad a za psa v roce 2022

Oznamujeme občanům, že se v úterý 18.1.2022 od 18:00 do 20:00 hodina ve čtvrtek 20.1.2022 od 18:00 do 20:00 hodinbudou vybírat poplatky za komunální odpad. Dle schválené vyhlášky č. 4/2021 je výše poplatkuza komunální odpad ve výši: 500Kč/ 1 osoba/ rok 2022 Svoz odpadů je stanoven 1 x za 14 dní každý sudý pátek(zahájení od 14.1.2022) ČÍST DÁL ….