Pozvánka zastupitelstvo obce 9.4.2024

V úterý 9.4.2024 se bude konat od 19:00 hodin na obecním úřadě zasedání zastupitelstva obce s tímto navrhovaným programem:

 1. Zahájení
 2. Volba ověřovatelů
 3. Kontrola usnesení
 4. Fiera- návrh smlouvy věc. břemeno PI-014330095984/002-FIA
 5. Fiera- návrh smlouvy věc. břemeno PI-014330095320/002-FIA
 6. Zveřejněný záměr obce prodej části pozemku parc. č. 1025/1 Sousedovice
 7. Znakon- navýšení cen za uložení biodpadu
 8. Příprava podmínek pro VŘ dešťová kanalizace Hradiště
 9. Obecní brigáda
 10.  Přihláška- členství SMS ČR
 11.  Informace- předání vozidla SDH Sousedovice
 12. Navýšení částky na jubileum
 13. Stavební úpravy Jednota
 14.  Diskuze

Napsat komentář