Čtvrtá adventní neděle ve Smiradicích

Jako obvykle jsme ve Smiradicích zahájili čtvrtou adventní neděli na návsi ohníčkem pro zahřátí. Slavnostně jsme se přivítali a pak jsme si poslechli příběh kapříka Pepíka a po jeho stopách jsme vyrazili v čele s poníkem Jasoněm proti proudu smiradického potoka, který spojuje rybníky, kde kapřík Pepík prožíval svůj osud. Cestou jsme udělali několik zastávek, abychom si připomněli, kudy kapřík Pepík putoval. Po návratu do vsi měl příběh pokračování: Pepík na nás opravdu čekal, ukrytý pod kapličkou, kde je malá tůně. Pak jsme ho odnesli do rybníku na návsi, jak to měl podle příběhu slíbeno.

Pak jsme zapálili čtvrtou adventní svíci a náš program se přesunul do naší kapličky. Nejdříve jsme se seznámili s některými štědrovečerními zvyky a pak už jsme se všichni těšili na slíbený koncert. Koledy nám zahrál Jaromír Bouda se svou dcerou Sabinou a to docela netradičně na kytaru, flétnu a piano. Kaplička byla plná poslouchajících a tak bylo hezké slyšet docela silný sbor, který začal Míru se Sabkou při známých koledách doprovázet. Naše umělce, kteří nás krásně vánočně naladili jsme obdarovali malým dárečkem na památku.

Pak zazvonil pan Lebeda na zvon kapličky a paní Jana Švecová přečetla poslední adventní pohádku ze Smiradic o tom “Jak rybář chytil rybku“. Adventní pohádka se opět moc líbila malým i velkým posluchačům.

Na závěr čtvrté adventní neděle děti dostali na upomínku perníkové kapříka Pepíka, kterého připravila a dárkově zabalila paní Viktorová.

V průběhu čtvrté adventní neděle dospělí i děti zaháněli zimu teplými nápoji /punč, dětský svařák, čaj/,které ochotně připravovala paní Jitka Černá s dcerami. Obzvlášť výborný domácí punč od paní Viktorové byl tentokrát ve velké oblibě.

Velký dík za občerstvení a napečené sladkosti patří paní Jarce Ratajové a Jarce Houdkové. Za organizaci celé akce, psané a mluvené slovo patří poděkování paní Janě Švecové a paní Lence Ratajové. A děkujeme všem, co nám ochotně pomáhali!

Tak nashledanou na Štědrý den, kdy bude poslední putování s poníkem Jasoněm v tomto roce a to krmení zvířátek, ptáčků a kapra Pepíka!

Tímto bych chtěla poděkovat organizátorům celé akce paní Janě Švecové a Lence Ratajové.

Text napsala p. Jana Švecová

Napsat komentář