Stědrý den ve Smiradicích

Na Štědrý den jsme se opět sešli u ohníčku na návsi ve Smiradicích, abychom tak završili předchozí čtyři adventní neděle, které jsme řádně oslavili a užili si program každé z nich. Náš Štědrý den jsme zahájili koncertem Marcely Koptové, která nám na návsi hrála koledy na klarinet. Všichni jsme si koledy s chutí zazpívali. A ČÍST DÁL ….