Stědrý den ve Smiradicích

Na Štědrý den jsme se opět sešli u ohníčku na návsi ve Smiradicích, abychom tak završili předchozí čtyři adventní neděle, které jsme řádně oslavili a užili si program každé z nich.

Náš Štědrý den jsme zahájili koncertem Marcely Koptové, která nám na návsi hrála koledy na klarinet. Všichni jsme si koledy s chutí zazpívali. A pak jsme se vydali s poníkem Jasoněm krmit zvířátka do lesa v okolí Smiradic. Statečný poník nesl nejen sedlové brašny plné dobrot pro zvířátka, ptáčky a kapra Pepíka, ale posloužil dětem jako taxík na cestě ke krmelci a zpět.

Krmelec jsme zazásobili suchými rohlíky, chlebem, jablky a opodál jsme zvířátkům nazdobili vánoční stromeček. Po cestě zpět jsme nakrmili kapra Pepíka, který od poslední adventní neděle bydlí ve smiradickém rybníku.

Po návratu do Smiradic jsme naposledy v tomto roce otevřeli naši vánočně nazdobenou kapličku a za poslechu Rybovi Vánoční mše každý účastník naší vycházky dostal dárek s překvapením. Dárky vytvořila a darovala paní Simona Viktorová, které tímto moc děkujeme.

Za zdařilé dopoledne Štědrého dne patří dík hlavním organizátorům celé akce: Lence Ratajové, Jarce Ratajové, Jarce Houdkové, Janě Švecové a přátelům, kteří nám vždy ochotně pomohli. Zvláštní poděkování pak patří především paní Janě Švecové, která má na konání adventních oslav ve Smiradicích hlavní zásluhu, zajistila nejen postavičky do Betlému a kapra Pepíka a na přípravách se nejvíce podílela a navíc je autorkou krásných pohádek, které nás celou adventní dobu provázely.

Text napsala: Jana Švecová

Napsat komentář