Sběrný den odpadů 7.10- 10.10.2021

Tento den mohou občané bezplatně odevzdat nebezpečný, velkoobjemový a ostatní odpad firmě Recyklace odpadů a skládky a.s.. Jedná se zejména o: akumulátory, zářivky, televize, zamaštěné odpady, zbytky barev, chemikálie, ledničky, elektronický šrot, pneumatiky, koberce, matrace a další velkoobjemový odpad. Místo nakládky odpadu: od čtvrtka 07.10.2021 do neděle 10.10.2021 na obvyklém místědo přistaveného velkoobjemového kontejneru Obecní ČÍST DÁL ….

MZE ČR- Veřejná vyhláška-Opatření ob. povahy lesní porosty

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHYMinisterstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů, věcně příslušný podleustanovení § 49 odst. 2 písm. e) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplněníněkterých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“),v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ČÍST DÁL ….

Zápis ZO ze dne 31.8.2021 č. 165/2020

Obec SousedoviceZápis ze zasedání zastupitelstva obce Sousedovice č. 165/2021 konaného dne 31.8.2021 v 19,00hodin na obecním úřaděPřítomni: PolankaPavel , Nehéz Vladimír, Houdek Milan, Beneš Jiří,Marek Milan, Pavel HejtmánekNepřítomni: Vladimír Kotrch-omluvenHosté: / Schválený program jednání:1)Zahájení2) Volba ověřovatelů3) Kontrola usnesení4) Zveřejněný záměr obce- prodej objektu čp.405) Prodej části pozemku parc. č. 1023/1 Sousedovice6) Textil Eco- změny sběr ČÍST DÁL ….

Masopust 2020

V sobotu 15. února 2020 opět prošel našimi obcemi Smiradice a Sousedovice tradiční masopustní průvod. Letošní masky byly různorodé, po dlouhé době průvod doprovázeli i židi, ze kterých ne všichni obyvatelé domů měli radost. Užili jsme si spoustu legrace, zpěvu, tance i dobrého jídla a pití. Těšíme se na další rok. 

Obecní zájezd na Moravu

V sobotu 26. 10. 2019 vyrazil autobus se 46 pasažéry na palubě na Moravu do vinného sklípku ( obec Perná). Ubytování bylo v penzionu U Maňáků. V jejich sklípku nás čekalo i skvělé občerstvení a ochutnávka vín s odborným výkladem. Zábava byla skvělá, všichni zpívali za doprovodu kytary Marka Jožáka a hráli na různé, drobné ČÍST DÁL ….