Sběrný den odpadů 7.10- 10.10.2021

Tento den mohou občané bezplatně odevzdat nebezpečný, velkoobjemový a ostatní odpad firmě Recyklace odpadů a skládky a.s.. Jedná se zejména o: akumulátory, zářivky, televize, zamaštěné odpady, zbytky barev, chemikálie, ledničky, elektronický šrot, pneumatiky, koberce, matrace a další velkoobjemový odpad.

Místo nakládky odpadu:

od čtvrtka 07.10.2021 do neděle 10.10.2021 na obvyklém místě
do přistaveného velkoobjemového kontejneru

Obecní zastupitelstvo doufá, že občané, kterým není lhostejný vzhled naší obce, tuto službu využijí.

Napsat komentář