Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce 12.10.2021

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce 12.10.2021

Program:

1)  Zahájení

2)  Volba ověřovatelů

3)  Kontrola usnesení

4)  Přijetí dotace JčK- projektová dokumentace obecní byty

5)  Oslovení firem pro VŘ- PD obecní byty

6)  Složení komise VŘ- PD obecní byty

7)  Prodloužení termínu realizace akce- Výstavba sběrného dvora

8)  Oprava části MK -křižovatka Smiradice-Drachkov u rybníka sv. Ján

9)  Oprava kanalizace u okálu – žádost o dotaci

10) Žádost Prevent- finanční příspěvek

11) Žádost ČSOP Makov- finanční příspěvek

12)  Výsadba stromů- dotace 

13) Oprava MK v lokalitě Hradiště, dešťová kanalizace- dotace MMR

14)  Zápis dílčího přezkoumání hosp. obce 2021

15)  Autobusová doprava- podněty občanů

16)  ČSOB- Změna úrokových sazeb

17)   Cena za komunální odpad-firmy

18)   Návrh kupní smlouva- prodej budovy čp.40 Sousedovice

19)   Nákup lednice
20)  Nabídka na výměnu osvětlení v obci Sousedovice- Unielektro
21) Schválená RZ č.10/2021

22)  Diskuze- kulturní akce- vepřové hody, zájezd Morava

Napsat komentář