Volby PS ČR- Jmenování zapisovatele

Věc: Jmenování zapisovatele okrskové volební komise
Jakožto starosta obce Sousedovice jmenuji zapisovatele okrskové volební
komise pro volby Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konaných ve dnech
8-9.10.2021 paní Markétu Frýdovou.
S pozdravem
Pavel Polanka, MBA
starosta obce

Napsat komentář