Publicita projektu- Obnova kanalizačního řadu v obci Sousedovice- po realizaci

Obec Sousedovice obdržela neinvestiční dotaci od KÚ JčK Č. Budějovice na akci- „Obnova kanalizačního řadu v obci Sousedovice“ v rámci programu Podpora výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury -1.výzva pro rok 2022. Celkové náklady jsou ve výši 735.160,35Kč bez DPH, celkem 889.544,02Kč s DPH, dotace poskytnutá od KÚ JčK je ve výši 550.000,-Kč,

Napsat komentář