Publikace akce- Obnova kanalizačního řadu v obci Sousedovice- před realizací

Obec Sousedovice obdržela dotaci od KÚ JčK Č. Budějovice na akci- „Obnova kanalizačního řadu v obci Sousedovice“ v rámci programu Podpora výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury -1.výzva pro rok 2022.

Napsat komentář