Publicita projektu- Zpracování PD pro výstavbu obecních domů v obci Sousedovice

Obec Sousedovice obdržela od Krajského úřadu Jihočeského kraje dotaci na „Zpracování PD pro výstavbu obecních domů v obci Sousedovice“. Celkové náklady akce jsou ve výši 587.375,-Kč, poskytnutá dotace od KÚ JčK je ve výši 469.900,-Kč.

Napsat komentář