Oznámení-platba poplatku za odpady na rok 2024

Oznamujeme občanům, že se v úterý 23.1.2024 od 18:00 do 20:00 hodin a ve čtvrtek 25.1.2024 od 18:00 do 20:00 hodinbudou vybírat na OÚ poplatky za komunální odpad. Nebo je možné poplatek uhradit v průběhu ledna na obecním úřadě v úředních hodinách. Dle schváleného Dodatku č.1/2023 vyhlášky č. 4/2021 je výše poplatku za komunální odpad ve ČÍST DÁL ….

KÚ JčK-Veřejná vyhláška- 4a. aktualizace Zásad územního rozvoje JčK, informace o jejím obsahu a místě zveřejnění

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKAOznámení o vydání 4a. aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje, informace o jejím obsahu a místě zveřejnění dokumentaceKrajský úřad Jihočeského kraje, odbor regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu (dále jen „krajský úřad“), jako orgán příslušný dle § 334a zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších právních předpisů, ve vazbě na § ČÍST DÁL ….

FÚ-Informace k dani z nemovitostí na rok 2024

vzhledem k blížícímu se termínu 31. ledna 2024 pro podání přiznání daně z nemovitých věcí  na zdaňovací období roku 2024 Vám sdělujeme informace od FÚ Strakonice pro vlastníky nemovitých věcí v katastrálních územích obce Sousedovice a místní části Smiradice. Současně zveřejňujeme i další informační letáky vydané finanční správou ke změně legislativy k dani z nemovitých věcí např. změny sazby ČÍST DÁL ….

Tříkrálová sbírka- 6.-7.1.2024 Sousedovice

Tříkrálová sbírka je dobročinnou akcí, která je každoročně pořádána Charitou České republiky. Jedná se o největší dobrovolnickou akci v republice. Výtěžek sbírky je určen na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, rodinám s dětmi v tísni i všem sociálně potřebným lidem, a to zejména v regionech, kde sbírka probíhá.  Zpěv tří králů bude znít v Sousedovicích ve ČÍST DÁL ….