EON- Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie v části obce Sousedovice 15.2.2023

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energieZ důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy – rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací – bude přerušena dodávka elektrické energie: Dne 15.02.2023 od 11:30 do 15.02.2023 13:00 hodinObec Sousedovice, Část obce SousedoviceVypnutá oblast:Sousedovice – horní část obce nad domovem seniorů od čp.35 včetně mimo nových RD nad trafostanicí.Společnost EG.D, ČÍST DÁL ….

Kurz háčkování 7.- 21.2.2023

Obecní úřad Sousedovice pořádá tvořivou dílnu- KURZ HÁČKOVÁNÍ, Jedná se o 5 lekcí, které se budou konat vždy v úterý a ve čtvrtek v termínech 7.2., 9.2., 14.2., 16.2. a 21.2.2023 od 19:00 hodin na obecním úřadě. Kurz povede paní Milada Oušková, které tímto velice děkujeme. Vezměte si s sebou háček a bavlnku či vlnu. ČÍST DÁL ….

Tříkrálová sbírka v obci Sousedovice a místní části Smiradice

V Sobotu 7.1.2023 proběhla Tříkrálová sbírka v obci Sousedovice a místní části Smiradice.Celkem bylo vybráno 8.379,-Kč. Všem občanům velice děkujeme za přispění.Děkujeme dětem ( Radim Janda, Kateřina Jenešová, Jakub Hájek) a paní Hájkové za jejich ochotu při konání Tříkrálové sbírky.

Volba Prezidenta republiky konané ve dnech 13.-14.ledna 2023 a případné 2 kolo ve dnech 27.-28.ledna 2023

O z n á m e n í o době konání voleb Prezidenta republiky  Volby Prezidenta republiky  se uskuteční: 1 kolo- v   pátek   dne  13. ledna 2023- od  14 : 00 hodin  do  22 : 00 hodin,               v   sobotu  dne  14.ledna 2023- od  8 : 00 hodin do  14 : 00 hodin 2 kolo- v   ČÍST DÁL ….

FÚ- Informace k dani z nemovitosti 2023

Informace k dani z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2023 pro obec: S O U S E D O V I C E údaje k dani z pozemků katastrální území (k. ú.) kód k.ú. prům. cena zem. půdy (Kč/m2) zjednodušená evidence pozemků Sousedovice 752517 6,38 není Smiradice 752509 4,03 není Koeficient pro stavební pozemky (F) je stanoven ze zákona na celém ČÍST DÁL ….