Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce dne 11.6.2024

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce dne 11.6.2024 od 19:00 hodin na obecním úřadě Sousedovice

Program:

 1. Zahájení
 2. Volba ověřovatelů
 3. Kontrola usnesení
 4. Návrh závěrečného účtu za rok 2023
 5. Výběrové řízení na akci: „Informační a varovný systém pro obec Sousedovice“
 6. Oslovení firem na dešťovou kanalizaci hradiště /upřesnění rozsahu/
 7. Oslovení firem na akci „Obnova venkovských prvků v Sousedovicích“
 8. Asociace rodičů- žádost o příspěvek 2024
 9. Jednota Volyně- Žádost o finanční podporu- náklady vodné, stočné, odpady
 10.   FC Znakon- Žádost o finanční podporu – náklady vodné, stočné
 11.  FC Znakon- Zpráva o činnosti 2023 a žádost o podporu
 12.  Návrh Příkazní smlouvy – A. Ivanov ( zpracování žádosti o dotaci chodníky)
 13. Hospoda oprava – jak bude provedena
 14.  Informace oplocení pomník padlých, plakátovací plocha
 15.  Bagrování potoka, úpravy v terénu – opatření proti povodni
 16. Pořízení kartotéky
 17. Schválení členů komise VŘ k akci: „Informační a varovný systém pro obec Sousedovice“
 18. Schválení členů komise VŘ k akci: „Obnova venkovských prvků v Sousedovicích“
 19. Diskuze- Rozloučení s prázdninami ( zájezd)

Napsat komentář