Pozvánka- zasedání zastupitelstva obce 9.8.2022

V úterý 9.8.2022 se bude konat od 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ zasedání zastupitelstva obce s tímto navrhovaným programem: 1 )  zahájení, 2)  Volba ověřovatelů, 3)  Kontrola usnesení, 4)  Pořízení traktůrku, 5)  Fotovoltaické panely- obecní budovy, 6)  Zařazení MK do pasportu komunikací- u pohostinství a před bytovkou čp. 13, 14 Sousedovice, 7)  Zveřejněný záměr-věcné břemeno služebnosti-pozemek parc. č. 338/1 Sousedovice, 8)  Pouťové posezení 14.8.2022, 9)  SÚS JčK- žádost o převzetí MK ( Sousedovice- Drachkov, Sousedovice-  Smiradice), 10) Termínovaný vklad ČSOB -Obec, 11) Diskuze

Napsat komentář