MPSV ČR-Informace pro občany ve finanční tísni spojené s růstem cen energií

Bližší informace naleznete na webových stránkách Úřadu práce ČR: https://www.uradprace.cz/web/cz/-/s-rustem-cen-za-energie-muze-pomoci-up–1 Každý zákazník, který odebírá od dodavatele poslední instance musí podepsat smlouvu, jinak mu bude dodávka po 6 měsících ukončena a bude odpojen• Dodávka poslední instance je dočasné řešení a záchranná síť• Slouží k tomu, aby nikdo nepřišel ze dne na den o dodávku elektřiny nebo ČÍST DÁL ….

Informace MŽP- Jak správně vytápět a provozovat spalovací zařízení v domácnostech

Ministerstvo životního prostředí zakázalo zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění, od 1. 9. 2022 používat k lokálnímu vytápění kotle na pevná paliva 1. a 2. emisní třídy.  Informace nejen jak správně provozovat spalovací zařízení na pevná paliva v domácnostech, ale také odkazy na dotační programy pro výměnu kotlů, včetně základních informací o kotlíkových ČÍST DÁL ….

Pozvánka zastupitelstvo obce 08.02.2022

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce, které se bude konat v úterý 8.února 2022 od 19:00 hodin na OÚ s tímto navrhovaným programem: 1) Zahájení 2)  Volba ověřovatelů 3)  Kontrola usnesení 4)  Návrh Směnné smlouvy- směna  pozemku parc. č. 1023/5, záměr obce 5)  Návrh KS- prodej   pozemku parc. č. 1023/6, záměr obce + zřízení věc. břemene kanalizace ČÍST DÁL ….

Poplatek za komunální odpad a za psa v roce 2022

Oznamujeme občanům, že se v úterý 18.1.2022 od 18:00 do 20:00 hodina ve čtvrtek 20.1.2022 od 18:00 do 20:00 hodinbudou vybírat poplatky za komunální odpad. Dle schválené vyhlášky č. 4/2021 je výše poplatkuza komunální odpad ve výši: 500Kč/ 1 osoba/ rok 2022 Svoz odpadů je stanoven 1 x za 14 dní každý sudý pátek(zahájení od 14.1.2022) ČÍST DÁL ….

Informace- dotační program Nová zelená úsporám pro bytové domy

Odstartovala nová etapa dotačního programu Nová zelená úsporám pro bytové domy Program Nová zelená úsporám přichází s novým konceptem, kterým se snaží být zase o něco zajímavějším, přehlednějším a přístupnějším většímu okruhu žadatelů. Jednou z hlavních novinek je, že program je určený pro celý bytový segment, nejen pro rodinné domy, ale nově též pro bytové domy po ČÍST DÁL ….

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2022

Tříkráloví koledníci přijdou k Vám od 1.1.2022 do 16.1.2022. Za Vaše příspěvky zakoupí automobil pro terénní sociální služby poskytované Charitou Strakonice. Tříkrálovou sbírku můžete podpořit i bezhotovostním darem na účet: 66008822/0800, variabilní symbol Charity Strakonice je 777925001. Děkujeme Zveřejněno do 17.1. 2021