Tůně Sousedovice- publicita projektu

Projekt- Tůně Sousedovice je financován Evropskou unií. Termín realizace projektu je 09/2023-02/2024.
Cílem projektu je výstavba tůní v k.ú. Sousedovice. Budou vybudovány tůně různých velikostí za účelem vytvoření přírodě blízkých tůní, které zadržením vody v krajině přispějí ke zmírnění dopadů změn klimatu.

Napsat komentář