Informace- Zápisy dětí do 1. tříd ZŠ

Informace k zápisu do prvních tříd základních škol ve Strakonicích pro školní rok 2022/2023. Zápis je povinný pro děti narozené  od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016 a pro děti, které měly pro školní rok 2021/2022 odloženou školní docházku. Zápis proběhne ve čtvrtek 7. dubna 2022 a v pátek 8. dubna 2022  od 14:00 do 18:00 ČÍST DÁL ….

MPSV ČR-Informace pro občany ve finanční tísni spojené s růstem cen energií

Bližší informace naleznete na webových stránkách Úřadu práce ČR: https://www.uradprace.cz/web/cz/-/s-rustem-cen-za-energie-muze-pomoci-up–1 Každý zákazník, který odebírá od dodavatele poslední instance musí podepsat smlouvu, jinak mu bude dodávka po 6 měsících ukončena a bude odpojen• Dodávka poslední instance je dočasné řešení a záchranná síť• Slouží k tomu, aby nikdo nepřišel ze dne na den o dodávku elektřiny nebo ČÍST DÁL ….

Informace MŽP- Jak správně vytápět a provozovat spalovací zařízení v domácnostech

Ministerstvo životního prostředí zakázalo zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění, od 1. 9. 2022 používat k lokálnímu vytápění kotle na pevná paliva 1. a 2. emisní třídy.  Informace nejen jak správně provozovat spalovací zařízení na pevná paliva v domácnostech, ale také odkazy na dotační programy pro výměnu kotlů, včetně základních informací o kotlíkových ČÍST DÁL ….

Poplatek za komunální odpad a za psa v roce 2022

Oznamujeme občanům, že se v úterý 18.1.2022 od 18:00 do 20:00 hodina ve čtvrtek 20.1.2022 od 18:00 do 20:00 hodinbudou vybírat poplatky za komunální odpad. Dle schválené vyhlášky č. 4/2021 je výše poplatkuza komunální odpad ve výši: 500Kč/ 1 osoba/ rok 2022 Svoz odpadů je stanoven 1 x za 14 dní každý sudý pátek(zahájení od 14.1.2022) ČÍST DÁL ….