Volba Prezidenta republiky konané ve dnech 13.-14.ledna 2023 a případné 2 kolo ve dnech 27.-28.ledna 2023

O z n á m e n í o době konání voleb Prezidenta republiky  Volby Prezidenta republiky  se uskuteční: 1 kolo- v   pátek   dne  13. ledna 2023- od  14 : 00 hodin  do  22 : 00 hodin,               v   sobotu  dne  14.ledna 2023- od  8 : 00 hodin do  14 : 00 hodin 2 kolo- v   ČÍST DÁL ….

FÚ- Informace k dani z nemovitosti 2023

Informace k dani z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2023 pro obec: S O U S E D O V I C E údaje k dani z pozemků katastrální území (k. ú.) kód k.ú. prům. cena zem. půdy (Kč/m2) zjednodušená evidence pozemků Sousedovice 752517 6,38 není Smiradice 752509 4,03 není Koeficient pro stavební pozemky (F) je stanoven ze zákona na celém ČÍST DÁL ….

Žádost- vyplnění dotazníku- diplomová práce

Na žádost paní Šárky Uhrové, která je studentkou navazujícího magisterského studia Veřejná správa a sociální politika na Slezské univerzitě v Opavě, kde v tuto chvíli realizuje svoji diplomovou práci „Působnost a pravomoci vybraných orgánů územních samosprávných celků a jejich kompetence k řešení mimořádných událostí a krizových situací.“ Jako součást praktické části má dotazníkový průzkum určený občanům Jihočeského kraje s cílem ČÍST DÁL ….