Tříkrálová sbírka 6.1.2024

V sobotu 6.1.2024 se konala v obci Sousedovice Tříkrálová sbírka. V naší obci se vybralo celkem 8.494Kč. Děkujeme všem, kteří jste podpořili Tříkrálovou sbírku.Děkujeme také paní Šímové Janě a hlavně dětem ( Lancová Terezka, Nováková Emička, Nelinka Květoňová a Eliška Květoňová) , které chodily za Tři krále.

KÚ JčK-Opatření obecné povahy č.2/2023/OZZL- odchylný postup pro usmrcování kormorána velkého

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 2/2023/OZZLKrajský úřad Jihočeský kraj jako příslušný správní orgán podle ustanovení § 77a odst. 5 písm. f) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOPK“), v souladu s ustanovením § 5b odst. 4 ZOPK a § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní ČÍST DÁL ….

Oznámení-platba poplatku za odpady na rok 2024

Oznamujeme občanům, že se v úterý 23.1.2024 od 18:00 do 20:00 hodin a ve čtvrtek 25.1.2024 od 18:00 do 20:00 hodinbudou vybírat na OÚ poplatky za komunální odpad. Nebo je možné poplatek uhradit v průběhu ledna na obecním úřadě v úředních hodinách. Dle schváleného Dodatku č.1/2023 vyhlášky č. 4/2021 je výše poplatku za komunální odpad ve ČÍST DÁL ….