Dotazník- život a spolupráce v bavorsko-českém příhraničí

Vážené dámy, vážení pánové,

v roce 2025 zahájí Evropská komise definování rámcových podmínek pro politiku soudržnosti na období od roku 2027. To se týká i podpory přeshraniční spolupráce mezi Svobodným státem Bavorsko a Českou republikou v rámci tzv. programu INTERREG.

Aby bylo možné tuto podporu v budoucnu co nejvíce přizpůsobit potřebám místních obyvatel, zajímají se Bavorské státní ministerstvo hospodářství, regionálního rozvoje a energetiky (StMWi) a české Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) o Vaše osobní postřehy týkající se života a spolupráce v česko-bavorském příhraničí. Svou účastí na následujícím průzkumu přispějete k tomu, aby podpora byla zaměřena na potřeby obyvatel.

Účast v průzkumu je zcela dobrovolná, probíhá anonymně a zabere asi 5 minut. Dotazníkové šetření končí 23.6.2024.

Možnosti vyplnění:
1.  Můžete sdílet jeden z následujících odkazů k dotazníku. Toto funguje dvojjazyčně. Příslušný odkaz však nejprve vede na německou nebo českou verzi. Účastníci mohou kdykoli změnit jazyk.
https://umfragen.bayern.de/limesurvey/index.php/612935?lang=de (německy)
https://umfragen.bayern.de/limesurvey/index.php/612935?lang=cs  (česky)

2. Další možností je distribuce přiložené grafiky. Obsažený QR kód pak přesměruje na příslušnou verzi dotazníku.

Děkujeme.

Napsat komentář