Tříkrálová sbírka 6.1.2024

V sobotu 6.1.2024 se konala v obci Sousedovice Tříkrálová sbírka. V naší obci se vybralo celkem 8.494Kč. Děkujeme všem, kteří jste podpořili Tříkrálovou sbírku.Děkujeme také paní Šímové Janě a hlavně dětem ( Lancová Terezka, Nováková Emička, Nelinka Květoňová a Eliška Květoňová) , které chodily za Tři krále.

KÚ JčK-Veřejná vyhláška- 4a. aktualizace Zásad územního rozvoje JčK, informace o jejím obsahu a místě zveřejnění

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKAOznámení o vydání 4a. aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje, informace o jejím obsahu a místě zveřejnění dokumentaceKrajský úřad Jihočeského kraje, odbor regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu (dále jen „krajský úřad“), jako orgán příslušný dle § 334a zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších právních předpisů, ve vazbě na § ČÍST DÁL ….

FÚ-Informace k dani z nemovitostí na rok 2024

vzhledem k blížícímu se termínu 31. ledna 2024 pro podání přiznání daně z nemovitých věcí  na zdaňovací období roku 2024 Vám sdělujeme informace od FÚ Strakonice pro vlastníky nemovitých věcí v katastrálních územích obce Sousedovice a místní části Smiradice. Současně zveřejňujeme i další informační letáky vydané finanční správou ke změně legislativy k dani z nemovitých věcí např. změny sazby ČÍST DÁL ….

Tříkrálová sbírka- 6.-7.1.2024 Sousedovice

Tříkrálová sbírka je dobročinnou akcí, která je každoročně pořádána Charitou České republiky. Jedná se o největší dobrovolnickou akci v republice. Výtěžek sbírky je určen na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, rodinám s dětmi v tísni i všem sociálně potřebným lidem, a to zejména v regionech, kde sbírka probíhá.  Zpěv tří králů bude znít v Sousedovicích ve ČÍST DÁL ….

MěKS Strakonice- pozvánka Adventní trhy pod rumpálem

Také máte rádi tu pravou předvánoční atmosféru svátečního očekávání? Muzeum středního Pootaví vás zve na vyhlášené adventní trhy na strakonickém hradě! Tradičně druhý adventní víkend, 8.- 10. prosince! Přijďte se projít mezi stánky a vyberte něco hezkého sobě nebo jiným.Jako každý rok jsme pro vás připravili tržiště s pestrým sortimentem řemeslných výrobků, umělecká vystoupení základních škol, pěveckých sborů a souborů, dudáků, dechovky, ČÍST DÁL ….