Tříkrálová sbírka v obci Sousedovice a místní části Smiradice

V Sobotu 7.1.2023 proběhla Tříkrálová sbírka v obci Sousedovice a místní části Smiradice.Celkem bylo vybráno 8.379,-Kč. Všem občanům velice děkujeme za přispění.Děkujeme dětem ( Radim Janda, Kateřina Jenešová, Jakub Hájek) a paní Hájkové za jejich ochotu při konání Tříkrálové sbírky. Zveřejněno do 31.3. 2023

Žádost- vyplnění dotazníku- diplomová práce

Na žádost paní Šárky Uhrové, která je studentkou navazujícího magisterského studia Veřejná správa a sociální politika na Slezské univerzitě v Opavě, kde v tuto chvíli realizuje svoji diplomovou práci „Působnost a pravomoci vybraných orgánů územních samosprávných celků a jejich kompetence k řešení mimořádných událostí a krizových situací.“ Jako součást praktické části má dotazníkový průzkum určený občanům Jihočeského kraje s cílem ČÍST DÁL ….

Oznámení o době konání voleb Prezidenta republiky

Volby Prezidenta republiky se uskuteční- 1 kolo – v pátek 13.1.2023 od 14:00 do 22:00 hodin a v sobotu 14.1.2023 od 08:00 do 14:00 hodin. 2 kolo- v pátek 27.1.2023 od 14:00 do 22:00 hodin a v sobotu 28.1.2023 od 08:00 do 14:00 hodin.-Místem konání voleb ve volebním okrsku č.1 Sousedovice je volební místnost v ČÍST DÁL ….