Oznámení-platba poplatku za odpady na rok 2024

Oznamujeme občanům, že se v úterý 23.1.2024 od 18:00 do 20:00 hodin a ve čtvrtek 25.1.2024 od 18:00 do 20:00 hodin
budou vybírat na OÚ poplatky za komunální odpad. Nebo je možné poplatek uhradit v průběhu ledna na obecním úřadě v úředních hodinách.

Dle schváleného Dodatku č.1/2023 vyhlášky č. 4/2021 je výše poplatku za komunální odpad ve výši: 550Kč/ 1 osoba/ rok 2024 a  3.300Kč/1 nádobu/rok 2024 pro firmy.
Svoz odpadů je stanoven 1 x za 14 dní každý sudý pátek (1 svoz bude 12.1.2024).

Dále se bude vybírat poplatek za psa ve výši 60,-Kč

Napsat komentář