Pozvánka zasedání zastupitelstva obce 14.11.2023

V úterý 14.11.2023 se bude konat od 19:00 hodin zasedání zastupitelstva obce na obecním úřadě s tímto navrhovaným programem:

 1. Zahájení
 2. Volba ověřovatelů
 3. Kontrola usnesení
 4. Návrh rozpočtu na rok 2024
 5. ZVA dotace Jednota Volyně
 6. ZVA dotace FC Znakon
 7. Kamerový systém- směrnice
 8. Náklady obce vodovod a kanalizace
 9. Náklady obce za odpady
 10. Podmínky připojení nových odb. míst vodovod
 11. Zveřejněný záměr obce- směna části pozemku 1052/7 Sousedovice
 12.  PD-návrh úprav vnitřních prostor pohostinství
 13. DAS- Návrh smlouvy o pojištění práv. ochrany
 14. R.Vačkář- informace zamítnutí dělení pozemků- 9ŘD
 15. Prevent- žádost o dotaci na rok 2024
 16. Smlouva o úhradě nákladů na likvidaci vybraného plastového odpadu
 17. Nabídka divadlo- hra „Znovu a líp“
 18. Farma Sousedovice- žádost o novou pachtovní smlouvu
 19. Schválené rozpočtové změny č.12-14/2023
 20. Návrh střednědobého rozpočtového výhledu 2024-2030
 21.   Diskuze

Napsat komentář