Oznámení o konání zastupitelstva obce 14.11.2023

Oznamujeme, že v úterý 14.11.2023 od 19:00 hodin se bude konat zasedání zastupitelstva na OÚ s tímto navrhovaným programem:

1) Návrh rozpočtu na rok 2024
2) ZVA dotace Jednota Volyně
3) ZVA dotace FC Znakon
4) Kamerový systém- směrnice
5) Náklady obce vodovod a kanalizace
6) Náklady obce za odpady
7) Podmínky připojení nových odb.míst vodovod
8) Zveřejněný záměr obce- směna části pozemku 1052/7 Sousedovice
9) PD-návrh úprav vnitřních prostor pohostinství
10) Prevent- žádost o dotaci na rok 2024
11) Nabídka divadlo- hra „Znovu a líp“
12) Diskuze

Napsat komentář