Žádost- vyplnění dotazníku- diplomová práce

Na žádost paní Šárky Uhrové, která je studentkou navazujícího magisterského studia Veřejná správa a sociální politika na Slezské univerzitě v Opavě, kde v tuto chvíli realizuje svoji diplomovou práci „Působnost a pravomoci vybraných orgánů územních samosprávných celků a jejich kompetence k řešení mimořádných událostí a krizových situací.“ Jako součást praktické části má dotazníkový průzkum určený občanům Jihočeského kraje s cílem zjistit jejich informovanost během pandemie covid-19.
 Tímto p. Uhrová prosí o vyplnění dotazníku, aby mohla svou diplomovou práci úspěšně dokončit. Dotazník se skládá z 15 otázek a jeho časová náročnost je cca 5 minut. 
Odkaz je – https://www.vyplnto.cz/databaze-dotazniku/informovanost-obcanu-jihoces/ Stačí kliknout na zelené tlačítko „Vyplnit“.
 V případě dotazů můžete využít přímo její školní e-mail uhr0018@slu.cz.

Děkujeme za případnou spolupráci.

Napsat komentář