Pozvánka- zasedání zastupitelstva obce 29.11.2022

V úterý 29.11.2022 se bude konat od 19:00 hodin na obecním úřadě zasedání zastupitelstva obce s tímto navrhovaným programem:

1) Návrh rozpočtu na rok 2023

2) VŘ- Demolice budovy v obci Sousedovice ( bývala suška)

3) MěÚ ST- Smlouva o umístění dětí v MŠ

4) Žádost p. Veselá L.- odkup části pozemku parc.č. 1029/1 Sousedovice

5) ROS ST- Informace- úprava cen za tříděný odpad

6) Prevent- žádost o finanční dar

7) Brázdová M.-žádost o vyjádření stavba Hangár ST- trasa vodovodu v majetku obce

8) p. Šíp- rozpočet na výsadbu višňovka Lachec

9) Souhlas Policie DI ST- umístění infor. radaru

10) Diskuze

Napsat komentář