Pozvánka- Ustavující schůze zastupitelstva obce Sousedovice 21.10.2022

Nově zvoleným členům zastupitelstva obce Sousedovice

Svolání Ustavující schůze zastupitelstva obce Sousedovice

Na základě ustanovení § 91 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení), v platném znění, svolávám ustavující  zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Sousedovice.

Doba konání: pátek 21.10.2022 od 18:00 hodin

Místo konání: Společenský sál kulturního zařízení Sousedovice čp.50

Navržený program:

1. Zahájení
2. Určení zapisovatele a ověřovatelů
3. Volba mandátní komise
4. Kontrola Osvědčení o zvolení
5. Složení slibu zastupitelů
6. Schválení jednacího řádu
7. Volba volební komise
8. Volba starosty a místostarosty
9. Volba předsedů výborů
10. Stanovení výše odměny členů zastupitelstva
11.  Diskuze

Napsat komentář