Pozvánka- zasedání zastupitelstva obce 28.6.2022

V úterý 28.6.2022 se bude konat od 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ zasedání zastupitelstva obce s tímto navrhovaným programem:

1) výběrové řízení- oprava kanalizace 2) schválení výsledku výběr. řízení 3) schválení zveřejněného závěrečného účtu za rok 2021 4)  vyhlášení záměru za účelem zřízení věcného břemene služebnosti- zprac. GP poz. č. parc. 338/1 Sousedovice 5) nabídka na odvlhčení zdí budovy OÚ 6) rozpočet na demolici budovy sušky- p. Vačkář 7) smlouva E.ON- připojení nového odb. místa pro obecní domy 8) pořízení zahradního traktůrku

Napsat komentář