FC Znakon- pozvánka na zasedání VH dne 16.6.2022

FC Znakon Sousedovice vás srdečně zve na zasedání Valné hromady, která se bude konat ve čtvrtek 16.6.2022 od 17:00 hodin v klubovně FC Znakon Sousedovice.
Program:         
Zahájení, schválení programu
Schválení jednacího řádu
Volba mandátové komise
Zprava o činnosti VV
Hodnocení jednotlivých kategorií
Rozpočet na rok 2022
Členské příspěvky
Brigádnické hodiny    
Volba členů výkonného výboru (VV)
Diskuze
Usnesení
Závěr

poznámka:       Občerstvení zajištěno

Napsat komentář