Nabídka pozemků ke koupi

NABÍDKA POZEMKŮ KE KOUPI

Insolvenční správce v rámci insolvenčního řízení sp.zn. KSCB 28 INS 1014/2022 nabízí ke zpeněžení přímým prodejem mimo dražbu tyto pozemky dlužníka:

–              p.č. 824, o výměře 3445m2, orná půda

k.ú. Sousedovice, zapsáno v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Strakonice

–              p.č. 788/1, o výměře 102m2, trvalý travní porost

–              p.č. 789/1, o výměře 3746m2, trvalý travní porost

k.ú. Radošovice u Strakonic, zapsáno v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Strakonice

Podmínky zpeněžení:

  • prodej všech pozemků současně (tj. v jednom)
  • nejvyšší nabídce
  • kupní cena bude uhrazena před uzavřením kupní smlouvy na bankovní účet insolvenčního řízení
  • kupující nese veškeré náklady spojené se zpeněžením
  • insolvenční správce je oprávněn odmítnout veškeré učiněné nabídky

Na hodnotu pozemků není zpracován znalecký posudek.

Zpeněžení podléhá souhlasu/rozhodnutí insolvenčního soudu.

Nabídky s úplnou identifikací zájemce a nabízenou kupní cenou nechť jsou zaslány emailem nebo dopisem do 31. 5. 2022 (včetně).

Kontakt na insolvenčního správce: insolvence@akparma.cz, tel: 777 34 61 94

Napsat komentář