Sběrný den odpadů 7.-8.5.2022

Obec SOUSEDOVICE organizuje pro občany na termín 05.05. – 08.05.2022 sběrný den odpadů.
Tento den mohou občané bezplatně odevzdat nebezpečný, velkoobjemový a ostatní odpad firmě
Recyklace odpadů a skládky a.s.. Jedná se zejména o: akumulátory, zářivky, televize, zamaštěné
odpady, zbytky barev, chemikálie, ledničky, elektronický šrot, pneumatiky, koberce, matrace a další velkoobjemový odpad.

Obecní zastupitelstvo doufá, že občané, kterým není lhostejný vzhled naší obce, tuto službu využijí.
Odpad ukládejte pouze do přistavených kontejnerů. Děkujeme.

Napsat komentář