Záměr obce- směna pozemků

Obecní úřad zveřejňuje záměr obce na směnu nově vzniklého pozemku parc. číslo 1023/5 o výměře 89m2 v k.ú. Sousedovice. Bližší informace ke směně pozemku poskytneme na OÚ. Zájemci se mohou hlásit na OÚ nejpozději do 25.2.2022 do 12:00 hodin.

Napsat komentář