Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce 21.12.2021

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce 21.12.2021

Program:

1)Zahájení
2)  Volba ověřovatelů
3)  Kontrola usnesení
4)  Schválení rozpočtu na rok 2022
5) TS ST- Dodatek č.1/2022 na svoz komunálního odpadu v roce 2022
6) Zveřejněný záměr –prodej části pozemku č. parc. 490/4 Sousedovice
7) Žádost Charita ST- příspěvek rok 2022
8)  informace dotace- výsadba stromů- nabídka p. Šíp
9) informace dotace MMR- komunikace, dešťovka
10) informace dotace KÚ JčK- oprava kanalizace Sousedovice-u okálu
11) Výstavba bytů- doplnění podkladů k vypracování PD
12) Schválené RZ č. 14-18/2021
13) Diskuze

Napsat komentář