Autobusová doprava- vyjádření Jikord s.r.o.

Dobrý den pane starosto, zástupce dopravce (ČSAD STTRANS) provozující veřejnou linkovou dopravu na základě objednávky Jihočeského kraje nám předal Vaše podněty na úpravy dopravní obslužnosti.

Ad.1) V případě časového uspíšení spoje č. 8 linky 380030 by se zhoršila dopravní obslužnost pro ostatní žáky, studenty a ostatní cestující, kteří dojíždí do Strakonic na 8h. Spoj není možné uspíšit ani z technologických důvodů – v Němčicích má autobus pouze 8 min mezi spoji.

Ad. 2) a 3) V současné době není možné určit zda-li bude na zřízení nových spojů „volné“ vozidlo (autobus). Nyní končí stávajícím autobusovým dopravcům smlouvy o závazku veřejné služby, nové smlouvy pak vstoupí v platnost dne 22 června 2022. V okrese Strakonice bude novým provozovatelem veřejné linkové dopravy dopravce ČSAD Autobusy a.s.. S nástupem nových dopravců budou změněny „oběhy“ vozidel, které v tuto chvíli nejsou známé. V průběhu ½ roku 2022 již budou nové oběhy dané a bude tak možné vyhodnotit Vámi požadované zřízení nových spojů – prosím Vás tedy o vznesení požadavku v průběhu uvedené doby (požadované bude standartně vyhodnoceno tzn. prověření technologických možností – volné vozidlo, analýza stávajícího počtu cestujících s predikcí předpokládaného využití nově přidaných spojů – v případě kladného stanoviska bude předložen návrh k rozšíření provozu spojů do Rady Jihočeského kraje).

Děkuji za spolupráci a omlouvám se, že v tuto chvíli není možné vyhovět Vámi požadovanému.

S pozdravem a přáním pěkného dne

Bc. Tomáš Medek

Odborný referent pro autobusovou dopravu

JIKORD s.r.o.

Napsat komentář