Dětský den 13.6.2015

V sobotu 13.6.2015 se v naší obci uskutečnil Den dětí.  Pro děti bylo připraveno 17 stanovišť (například- laserová dráha, petanque, skákání v pytli, hod na šaška, chytání rybiček, chůze na chůdách, hod granátem, fotbalová branka atd….). U každého stanoviště po splnění úkolu dostaly razítko. Po ukončení soutěží děti předložily soutěžní kartičky a poté dostaly odměny.

Pro děti byly připraveny i různé atrakce- jízda na poníku, jízda na čtyřkolkách, svezení policejním autem, policie předvedla ukázku výcviku služebního psa, p.Blatský z MS Hradiště předvedl ukázku výcviku loveckých psů, SDH Sousedovice předvedlo ukázku hasičského útoku, nechyběl ani shos bonbónů z letadla na louce za bytovkou. Děti lezly na horolezeckou stěnu a vyzkoušely si i „foukačky“. MS Hradiště připravilo ukázku loveckých trofejí, střelbu ze vzduchovky a vědomostní soutěže. Před pohostinstvím byla ukázka úpravy ryb s ochutnávkou a na závěr byl připraven pro děti táborák s opékáním buřtů. Po celé odpoledne hrál pro děti DJ Jaroš z Prachatic.

Děkujeme sponzorům: Znakon a.s., ZZN Strakonice a.s., Strakonická obalovna s.r.o., paní Eva Jenešová, pan Jaroslav Rubeš, pan Petr Mareš.  Dále děkujeme všem dobrovolníkům, kteří pomáhali na stanovištích a při přípravě Dětského dne zvláště paní Mgr. Ivetě Mrázové

Napsat komentář