SOS- Pozvánka zasedání VH dne 25.6.2024

Pozvánka na zasedání VH Svazku obcí Strakonicka
dne 25.6.2024 od 18,00 hodin na obecním úřadě  v Sousedovicích

Program zasedání:
1. Zahájení,  volba ověřovatelů
2. Schválení závěrečného účtu za rok 2023
3. Schválení účetní závěrky za rok 2023
4. Mimořádný transfér na rok 2024
5. Diskuze

Napsat komentář