Pozvánka zasedání zastupitelstva obce 31.1.2024 od 19:00 hodin, obecní úřad Sousedovice

POZVÁNKA na zasedání zastupitelstva obce dne 31.1.2024 od 19:00 hodin na obecním úřadě Sousedovice

Program:

 1. Zahájení
 2. Volba ověřovatelů
 3. Kontrola usnesení
 4. TS Strakonice- Dodatek č.1/2024- svoz komunálního odpadu 2024
 5.  MěÚ ST- Dodatek ke smlouvě- MŠ Strakonice
 6. Farma- upravený návrh Pachtovní smlouvy
 7. Zpráva kontrolního výboru za rok 2023
 8. Zpráva finančního výboru za rok 2023
 9. Dělení pozemků – výstavba 9 řadových domů
 10. p.Harvalík- žádost o finanční dar
 11. Žádost o směnu pozemku- oplocení vrtu
 12. Podání žádosti o dotaci- Oprava kapličky Smiradice a Sousedovice
 13. Nabídka- bezobslužná prodejna
 14. Nabídka- přednášky o historii p.Šimková

Napsat komentář