Pozvánka zasedání zastupitelstva obce 15.12.2023

V pátek 15.12.2023 se bude konat od 18:00 hodin zasedání zastupitelstva obce v sále místního pohostinství s tímto navrhovaným programem:

Program:
1) schválení rozpočtu na rok 2024
2) Schválení střednědobého rozp. výhledu 2024-2032
3) Plán inventur za rok 2023
4) Charita Strakonice- žádost o finanční dar na rok 2024
5) Zveřejněný záměr obce- pachtování obecních pozemků
6) Cena vodného 
7) Dotace JčK- Oprava MK v místní části Smiradice
8) Dotace JčK POV- Oprava chodníků a kanalizace v obci Sousedovice
9) Dotace JčK POV- Obnova obecního rozhlasu
10) Diskuze

Napsat komentář