Pozvánka- zasedání zastupitelstva obce 3.10.2023 v 19:00hodin

POZVÁNKA na zasedání zastupitelstva obce dne 3.10.2023 od 19:00 hodin na obecním úřadě Sousedovice

Program:

 1. Zahájení
 2. Volba ověřovatelů
 3. Kontrola usnesení
 4. Elektrostav- návrh na smlouvu budoucí- „Sousedovice- připojení parcel 925“
 5. Elektrostav- návrh na smlouvu budoucí EON- “ Sousedovice- nové OM parc.č.922″
 6. ČSOP- žádost o finanční dar 2023
 7. Omexon- Žádost o vyjádření ke stavbě – “ Sousedovice- nové OM, kVN parc.č.529″
 8. Charita- žádost o souhlas se změnou PD -přístavba DKS
 9. Keplová G.- žádost o směnu pozemku
 10.  Zpráva- dílčí audit 2023
 11.  Plánované akce 2024
 12.  Diskuze

Napsat komentář