Obec- pozvánka na zasedání zastupitelstva obce 29.8.2023

V úterý 29.8.2023 se od 19:00 hodin bude konat v zasedací místnosti OÚ zasedání zastupitelstva obce s tímto navrhovaným programem:

  1. Zahájení
  2. Volba ověřovatelů
  3. Kontrola usnesení
  4. Schválení výsledku VŘ- „Tůně Sousedovice“
  5. Návrh Smlouvy EG.D- umístění kioskové trafostanice
  6. Diskuze

Napsat komentář