Pozvánka- zasedání zastupitelstva obce dne 18.7.2023 od 19:30 hodin

Dne 27.6.2023 se bude konat od 19:00 hodin na obecním úřadě zasedání zastupitelstva obce s tímto navrhovaným programem:

  1. Zahájení
  2. Volba ověřovatelů
  3. Kontrola usnesení
  4. Schválení výsledku VŘ- „Sousedovice-Dopravní automobil“
  5. Zveřejněný záměr- prodej části pozemku parc. č. 933/5 Sousedovice
  6. Zveřejněný záměr- prodej části pozemku parc. č.1029/1 a 1021/5 Sousedovice
  7. Zveřejněný záměr- prodej části pozemku parc. č. 661/1 Sousedovice
  8. Informace- DTM
  9. Nabídka- kamerový systém
  10. Diskuze

Napsat komentář