Pozvánka- zasedání zastupitelstva obce 27.6.2023

Dne 27.6.2023 se bude konat od 19:00 hodin na obecním úřadě zasedání zastupitelstva obce s tímto navrhovaným programem:

 1. Zahájení
 2. Volba ověřovatelů
 3. Kontrola usnesení
 4. Schválení závěrečného účtu za rok 2022
 5. Schválení účetní závěrky za rok 2022
 6. Přijetí nápravných opatření- audit za rok 2022
 7. Žádost o finanční dar- Soutěž Šumavou ( Prostor pro historii techniky)
 8. Žádost-prodej části pozemku parc. č.  661/1 k.ú. Sousedovice
 9. Schválené RZ č. 8,9,/2023
 10. Nákup stolu- sezení před prodejnou
 11. EON-Investiční záměr-umístění kioskové trafostanice, odkup pozemku
 12. Žádost o prodej části pozemku 1021/5 a 1029/1 v k.ú. Sousedovice
 13. Diskuze

Napsat komentář