Obec-pozvánka na zasedání zastupitelstva obce 25.4.2023

POZVÁNKA na zasedání zastupitelstva obce dne 25.4.2023 od 19 hodin na obecním úřadě Sousedovice

Program:

1) Smlouva Eko-Kom- zpětný odběr odpadů
2) Linka bezpečí- žádost o finanční dar 2023
3) Fokus Písek- žádost o finanční dar 2023
4) EG.D- Návrh smlouvy věc. břemeno- přípojka plynu poz. 1017 Sousedovice
5) Farmtec- změna projektu FVE Farma
6) Trasa vodovod Sousedovice- Strakonice
7) Vesta auto- nákladní auto pro SDH Sousedovice
8) Aktualizace Plánu financ. obnovy vodovodu a kanalizace
9) Oprava MK pod DKS k parkovišti- oslovení firem
10) Komise pro VŘ- Oprava MK pod DKS k parkovišti
11) Diskuze- plánované akce květen 2023

Napsat komentář